W załączeniu ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania
lub darowizny.

Dodatkowe informacje