W załączeniu Rozporządzenie nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączeniu ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie postępowania ze zwłokami padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączeniu przesyłamy rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów braniewskiego, elbląskiego, ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.

W załączeniu wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

W załączeniu prezentacja dotycząca ASF.

Załączniki:
Pobierz plik (Afrykański pomór świń.pdf)Afrykański pomór świń.pdf[ ]8507 Kb

Dodatkowe informacje