W załączeniu Rozporządzenie nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W załączeniu Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączeniu Rozporządzenie nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączeniu Rozporządzenie nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączeniu przesyłamy rozporządzenie nr 1 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów braniewskiego, elbląskiego, ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.

W załączeniu prezentacja dotycząca ASF.

Załączniki:
Pobierz plik (Afrykański pomór świń.pdf)Afrykański pomór świń.pdf[ ]8507 Kb

W załączeniu wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.

Dodatkowe informacje