Powiatowy Inspektor Weterynarii w Węgorzewie informuje, że rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF. Szczegóły w załączniku.

W załączeniu ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie zaprasza na

"Szkolenie dotyczące wymogów bioasekuracji
dla podmiotów utrzymujących świnie w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń".


Szkolenie odbędzie się 27.03.2020 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

ul. Kraszewskiego 40, 11-600 Węgorzewo.

W załączeniu praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie informuje, że rolnik dokonujący uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz ma obowiązek przekazywania powstałych materiałów  SRM do uprawnionych zakładów utylizacyjnych.

Materiał szczególnego ryzyka (SRM) z uwagi na profilaktykę BSE stanowią:

      - u cieląt: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka,

      - u owiec i kóz: do 12 m-cy: jelito biodrowe, śledziona,

od 12 m-cy: głowa łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy

 

                           Najbliższe zakłady utylizacyjne:

 

                        STRUGA S.A.

Zakład Pośredni kat. 1 i 2 w Olecku

19-400 Olecko, ul. Przemysłowa 10

Tel. (87) 520-20-51 lub 604-519-995

 

                    ENERGOUTIL Sp. z o.o.

19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 1A

Tel.(87) 620-38-58 lub 783-888-809

Dodatkowe informacje