Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie informuje, że rolnik dokonujący uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz ma obowiązek przekazywania powstałych materiałów  SRM do uprawnionych zakładów utylizacyjnych.

Materiał szczególnego ryzyka (SRM) z uwagi na profilaktykę BSE stanowią:

      - u cieląt: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy, krezka,

      - u owiec i kóz: do 12 m-cy: jelito biodrowe, śledziona,

od 12 m-cy: głowa łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy

 

                           Najbliższe zakłady utylizacyjne:

 

                        STRUGA S.A.

Zakład Pośredni kat. 1 i 2 w Olecku

19-400 Olecko, ul. Przemysłowa 10

Tel. (87) 520-20-51 lub 604-519-995

 

                    ENERGOUTIL Sp. z o.o.

19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Ełcka 1A

Tel.(87) 620-38-58 lub 783-888-809

Dodatkowe informacje