Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw wniosków i skarg

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:
• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
• Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie.

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:
• pocztą na adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo;
• faxem na nr 87 427-58-81;
• pocztą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
• złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo;

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wtorki w godz. 12.00 - 15.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach 7.00-15.00.

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity).